POSDRU/168/6.1/S/144616

PREZENTARE PROIECT:

VALORIFICAREA OPORTUNITATILOR DE INSERTIE PE PIATA MUNCII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE, PRIN INTEGRAREA IN INTREPRINDERI SOCIALE VALORIS 

POSDRU/168/6.1/S/144616

 

SC REDIS CONSULT SRL a implementat in parteneriat proiectul ”VALORificarea oportunitatilor de insertie pe piata muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea in Intreprinderi Sociale VALORIS” prin care s-a facilitat accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati incluzive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor prin dezvoltarea economiei sociale.

Obiectivele proiectului:

O1. Crearea unui cadru de sprijin funcțional și eficient de cooperare, intre partenerii în proiect și actori de pe piața muncii, care să permită identificarea celor mai potrivite intervenții suport, valorizarea bunelor practici existente, promovarea oportunităților de ocupare, formare profesională pentru grupurile vulnerabile și ocupare ale unor poziții în întreprinderi sociale.

O2. Realizarea unui Centru de resurse pentru structurile economiei sociale – în care resursa umana a partenerilor să își asume competențe în proiect pentru designul și furnizarea de servicii individualizate, conforme nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile.

O3. Creșterea ocupabilității și îmbunătățirea accesului la ocupare prin furnizarea unui mix de programe de formare profesională pentru ocupații căutate pe piața muncii (de la inițiere, la calificare și recalificare în cazul celor cu calificări redundante) pentru persoanele din grupuri vulnerabile, cu risc de excluziune sau marginalizare socială.

 

In cadrul proiectului  s-au recrutat doua grupe de 20 persoane apartinand grupurilor vulnerabile pentru a participa la cursurile de Operator introducere, validare si prelucrare date si Comunicare in limba engleza. S-au mai recrutat inca 12 persoane, care impreuna cu cele 40 de persoane participante la cursuri au beneficiat de un program de consiliere si mentorat.

In cadrul proiectului s-a infiintat structura econoiei sociale VALORIS CAD SRL: (www.valoriscad.ro)

Firma a luat ființă în aprilie 2015. În urma primirii unui ajutor de minimis prin proiectul sus menționat SC VALORIS CAD SRL  a reușit să achiziționeze:  —stații de lucru de ultimă generație, —software de proiectare CAD (CATIA V5 și NX), —pregătirea unei echipe de ingineri proiectați aparținători grupurilor vulnerabile care să ofere servicii de înaltă calitate (s-au ținut cursuri de proiectare CATIA și NX).

 

Rezultatele proiectului:

—40 persoane aparținătoare grupurilor vulnerabile certificate pentru Comunicare în limba engleză și Operator introducere, validare și prelucrare date;

—40 persoane aparținătoare grupurilor vulnerabile participante la activități de mentorat și asistență;

—1 structură a economiei sociale funcțională – SC VALORIS CAD SRL;

—6 angajați în cadrul structurii sociale din cadrul grupurilor vulnerabile.

Media: Prezentare finalizare proiect

Contact:

Echipa REDIS CONSULT SRL

info@redisconsult.ro

Tel: 0745187267; 0741212428; 0741234951; 0268231108

[book id=” /]