POSDRU/173/6.1/G/148208

S.C. REDIS CONSULT S.R.L. a implementat proiectul cu titlul „Valorificarea forței de muncă din județul Brașov prin dezvoltarea economiei sociale”, cu o durată de implementare de 12 de luni. Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European și din Bugetul național, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Data de începere a proiectului: 05.01.2015; Data de încheiere a proiectului: 31.12.2015 Asistenta financiara nerambursabila solicitata: 1.153.014 Lei; Valoarea totală a proiectului: 1.213.699 Lei.

Obiectivul proiectului a fost facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile prin crearea unui sistem de servicii care să asigure îmbunătățirea accesului pe piața muncii și să creeze o structură a economiei sociale (care a creat 8 locuri de muncă) – S.C. CENTRUL DE EVENIMENTE YAZ S.R.L. (www.yaz.ro).

 

Rezultate principale atinse:

– realizarea analizei diagnostic a nevoilor persoanelor din grupul țintă;

– crearea Centrului de resurse pentru mediere, asistență și orientare profesională, pentru structurile economiei sociale – care a asigura recrutarea (30 persoane recrutate), medierea, asistența, orientarea spre cursul de formare profesională și integrarea pe piața muncii (atât pe piața liberă cât și în cadrul structurii înființate pe proiect);

– înființarea unei structuri a economiei sociale la Hărman – S.C. CENTRUL DE EVENIMENTE YAZ S.R.L. care a angajat 8 persoane;

– s-a creat unui cadru de sprijin funcțional și eficient de cooperare, între solicitant și actori de pe piața muncii, care a permis identificarea celor mai potrivite intervenții suport, valorizarea bunelor practici existente, promovarea oportunităților de ocupare și formare profesională pentru grupurile vulnerabile.

Linkuri utile:

Prezentare final proiect (17.12.2015)

Afiș proiect:

148208