POCU/18/4/1/101760

 

SC REDIS CONSULT SRL implementează proiectul

Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)

în calitate de partener

 

SC REDIS CONSULT SRL, în parteneriat cu Primăria Municipiului Codlea (solicitant), Universitatea Spiru Haret, Asociația Îngrijiri Acasă, Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea, va derula pe o perioada de 36 de luni (29 august 2017 – 28 august 2020) proiectul Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN), finanțat prin POCU, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala și combaterea sărăciei, Operațiunea “Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate” – Schema de ajutor de stat “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.067.221,84 lei din care:

  • 17.751.503,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă (15.203.211,33 lei din Fondul Social European și 2.548.292,65 lei din Bugetul Național);
  • 315.717,86 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor.

 

Obiectivul general proiectului este Creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de minoritate roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

 

Grupul țintă este format din 556 de persoane din comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, Municipiul Codlea, județul Brașov, Regiunea Centru, care vor beneficia de servicii integrate. Aceste persoane se vor selecta din rândul celor care se află în situație de risc de sărăcie și excluziune socială la momentul implementării proiectului.

 

Prin implementarea activităților proiectului, pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităților atât la specificul grupului țintă cât și la specificul local și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi. Astfel:

 

  1. Îmbunătățirea nivelul de incluziune educațională a elevilor din cartierul Malin prin programe dedicate;
  2. Acordarea de sprijin persoanelor cu șanse reduse de acces la piața muncii, inclusiv prin masuri proactive de ocupare precum consiliere, mediere, formare profesională, sprijinirea uceniciei la locul de muncă și acordarea de subvenții pentru angajare;
  3. Acțiuni de informare, conștientizare și consiliere antreprenoriala pentru dezvoltarea de noi afaceri în zonă – organizarea unui concurs pentru înființarea și subvenționarea antreprenorilor;
  4. Îmbunătățirea stării sociale și de sănătate a grupului țintă prin creșterea accesului la servicii sociale și de sănătate preventive și curative;
  5. Îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 150 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social;
  6. Sprijinirea reglementării actelor de proprietate și susținerea acestora în dobândirea unor drepturi de asistență socială;
  7. Reducerea gradului de discriminare de gen și promovarea egalității de gen și multiculturalismului prin campanii de prevenire și combatere în domeniul discriminării.

 

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.